Duplex

Framtidens infrastruktur är rostfri

Vi på Stål & Rörmontage erbjuder tjänster inom duplex. Vi har lång erfarenhet och har ett flertal referenser. Vi har dessutom tagit fram en egenutvecklad "Miljöbro" med en helt underhållsfri stålstomme i höghållfast rostfritt duplex-stål och just nu levererar vi majoriteten av det rostfria stålet till ombyggnationen av nya Slussen i Stockholm

En stor fördel med duplex-stål jämfört med kolstål är livslängden. Detta medför stora ekonomiska och miljömässiga vinster och ger en långsiktig hållbarhet. Att använda sig av duplex-stål ger även en lättare konstruktion, det i sin tur gör att vi har möjlighet att tillverka större delar i vår verkstad.
 

Minimalt underhåll

Duplex lämpar sig även vid salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna nära havet samt i trafikmiljö, där andra stål blir utsatta för missfärgning och punktfrätning och behöver målas om var 25-30:e år. Duplex-stålet har ett nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom stålet, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling. Detta är en stor fördel vid exempelvis underhåll av broar då man undgår en avstängd bro med ställningar, blästring och färgrester i miljön, för att inte tala om själva målningsprocessen.

Att använda sig utav duplex stål innebär minskade inspektionskostnader, minimerat underhållsbehov, inget krav på regelbundet underhåll, minskad trafikstörning, minskad miljöpåverkan, ingen ytbehandling jämfört med målade konstruktioner (behöver inte målas eller ommålas). Allt detta innebär en ekonomisk vinst.
 

Detalj rostfri duplex stål Slussen Stockholm
Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm

800m duplex broar över Söderström i Stockholm

I samarbete med Outokumpu i Degerfors har vi tillverkat fyra nya broar åt SL i Stockholm. Under 2017-2018 demonterade och monterade vi dessa broar som går mellan Slussen och Gamla Stan. Varje bro är 192 meter lång och består av tolv brosektioner. Eftersom Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm var valet av stål enkelt. De nya broarna är tillverkade i rostfritt duplex stål. Med detta materialval minimerar man underhållsbehovet, miljöpåverkan, onödiga driftstopp och trafikomläggningar.
 

Vi räknar på ert projekt utfört i Duplex

Kontakta Lars-Åke för konsultation och mer information.