Svetsning

Från manuell till automatiserad svetsning

Svetsning är en del av Stål & Rörmontages ryggrad. Vi utför svetsning i de flesta förekommande material och med olika svetsmetoder. Vi har tredjeparts kvalificerade procedurer och personal, som dagens gällande standarder och direktiv ställer krav på. Ett projekt kan innehålla flera svetsmetoder. Vi vägleder er och beräknar på vilken eller vilka svetsmetoder som är mest lämpliga för en så kostnadseffektiv svetsning som möjligt.

Manuell svetsning
Automatiserad svetsning robotsvetsning

Manuell

Med stationär och mobil svetsutrustning kan vi arbeta med allt från stora moduler till trånga utrymmen. De flesta svetsuppdrag är lösbara för oss.

Halvautomatiserad

Våra traktorer för halvautomatiserad svetsning används med fördel på långa sträckor. Metoden ger både jämnare process och svetsföljd.

Robotsvetsning

Automatiserad robotsvetsning ger jämnare resultat och ökad kvalité. Dagens utrustningar gör det även lönsamt att svetsa mindre serier.

111 Pinne
Materialgrupp 1 och 2 ”svart”  ReH ≤ 460  t=3-24mm
Materialgrupp 8  t=3-22mm
Materialgrupp 10  t=3-40mm

111 Blandskarv Grupp 1 mot 8  t=3-12mm

121
UP Svets Grupp 1 3-12mm ReH ≤ 355
UP Svets Grupp 10  t=6-60mm

135 Homogen tråd i materialgrupp 10 Duplex material t= 3-30mm
136 Rörtråd slaggande grupp 1 och 2  ReH ≤460 t= 5-80mm
Materialgrupp 8 t=3-24mm
Materialgrupp 10 t=3-100mm

136
Blandskarv Grupp 1 mot 8  t=3-24mm
Blandskarv Grupp 1 mot 10 t=3-24mm
Blandskarv Grupp 8 mot 10 t=3-12mm

136 Robot helmekaniserad Grupp 10  t= 3-20mm
136 Robot helmekaniserad blandskarv Grupp 1 mot 10   t= 3-24mm

141
Tig grupp 1  t=3-12mm
Grupp 8  t=3-7,2mm
Grupp 10  t=3-6mm

141 Blandskarv Grupp 8 mot 10  t=2-4mm

783 Bågbultsvetsning D-10-16mm och 22mm i materialgrupp 1,2, 8 och 10

Cold Metal Transfer

Våra robotar använder sig av den senaste CMT-tekniken (Cold Metal Transfer). Tekniken tillåter att gods sammanfogas med mindre värmetillförsel vilket ger en ökad formstabilitet, inte minst viktigt vid arbete i tunnare material som annars lätt kan ta skada. Robotarna används främst vid tillverkning av större serier där de förbättrar produktionshastigheten samtidigt som kvaliteten höjs.

  • Manuell svetsning
  • Manuell svetsning
  • Automatiserad svetsning robotsvetsning

Vi gör ditt svetsprojekt kostnadseffektivt.

Kontakta Pär-Ola för rådgivning eller mer information.