Kolstålsbroar

Vi är proffs på stål!

Med lång erfarenhet av kolstålsbroar kan vi ta oss an både mer traditionella eller komplicerade fackverksbroar och samverkansbroar, stora som små. Vi konstruerar det ni behöver kostnadseffektivt och lösningsorienterat.
 

GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station
GC-Bro Gång och Cykelbro Kristinehamn

Fördelar

  • GC-broar passar utmärkt att bygga i kolstål tack vare stålets formbarhet och små dimensioner.
  • En kolstålsbro kan byggas snabbt om standardkomponenter i form av balk och profiler används.
  • Mindre och mellanstora vägbroar samt järnvägsbroar som går över vatten eller väg byggs nästan alltid i stål.
  • Detta eftersom det ger en enklare och snabbare byggprocess än konstruktion i betong.
  • Vid utbyte av befintlig väg- eller järnvägsbro med behov av minimala trafikstörningar av har stålbron fördelar på grund av sin korta byggtid.
  • Stålbalkar i samverkan med brobaneplatta av betong har blivit en vanlig brotyp i Sverige. Samverkan uppnås genom svetsbultar som fungerar som skjuvförbindare mellan balkar och platta. Ur estetisk synpunkt kan en bro i kolstål målas i valfria färger. Vid val av kolstålsbro behövs medvetenhet om underhållskostnader som följer.
Oceanpiren GC-bro
Oceanpiren GC-bro

Oceanpiren – En avancerad kolstålsbro

Gång- och cykelbron, som med sin unika konstruktion svävar ovanför vattnet uppburen av två pyloner, väntas bli ett framtida landmärke för Helsingborgs stad. Konstruktionen är oerhört avancerad med en kombination av snedkabel- och hängbro. S-formen låter oss visa våra stålkunskaper och i verkstan pågår arbetet för fullt med både pyloner och ytterligare brosektioner.

Vi är proffs på stål!

Kontakta Lars-Åke för konsultation gällande ditt projekt.

Vi är ledande i Sverige på broar

Välkommen att kontakta oss för konsultation kring ert broprojekt .