30 tons tank till textilindustrin

Ny tank, underhåll och processutrustning

Vi har konstruerat och tillverkat en 16,5 m hög tank på 30 ton till textilindustrin. Tanken håller textilmassa som exempelvis används vid tillverkning av tyget viskos. Vi fick även förtroendet att utföra underhålls och reparationsarbete under det planerade driftstoppet i samband med installationen av den nya tanken. 

Tanken byggdes intill fabriken och lyftes på plats i ett stycke. Leveransen innefattade även konstruktion, prefabrikation, tillverkning och montage av plåtdäck med bjälklag och plattformar runt tanken. Reparationsarbetet innebar bland annat byte av slitplåt, spricklagning i vedgården, förstärkning av indunstningen med mera.

 

Tank Textilindustrin