GC-bro vid Örebro Södra Station

Gång- och cykelbro över järnväg

På uppdrag av Skanska har vi tillverkat och monterat en gång- och cykelbro över järnväg vid Örebro Södra Station. Brons spännvidd är 30 meter och vikten ca 68,6 ton stål. Den byggdes för att öka säkerheten vid Södra station och skyddsåtgärder gjordes så att det inte ska gå att hoppa från bron. Bron lyftes på plats i början av maj 2019 och öppnades för allmänheten strax därefter. Uppdragsgivare: Skanska

Brotyp: GC-Bro
Längd: 30 meter
Vikt: 68,6 ton
Material: Höghållfast stål
Ytbehandling: Rostskyddsmålad

GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station
GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station
GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station
GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station
GC-Bro Gång och Cykelbro Örebro Södra station