Rällådor för järnvägsräls till nya Hisingsbron

Just nu tillverkar vi rällådor som ska användas till att lägga järnvägsräls i till den nya Hisingsbron och anslutningar till denna.

Rällådor för järnvägsräls till nya Hisingsbron

Just nu tillverkar vi rällådor som ska användas till att lägga järnvägsräls i till den nya Hisingsbron och anslutningar till denna. Rällådorna är uppbyggda av en bottenplåt i svart material och två sidor i rostfritt material. Dessa delar svetsas sedan samman i vår robotstation, därefter blästras och målas bottenplåt, ändar och svets invändigt.

Vi kommer totalt att tillverka ca 200 ton rällådor i olika utföranden.