Stealthbro över Varnan i Kristinehamn

Unik GC-bro

Gång- och cykelbron, som monterats över Varnan i Kristinehamn, ska ge en känsla av lätthet och öppenhet. I mitten av bron öppnar brospannet upp sig på den högsta punkten. Därifrån ges vyer över parken, vattnet och in mot staden. Det är en svart stålbro med tunn brobana och räcken i fyrkantsstål som både hjälper till att framhäva den övergripande formen och bidrar till en känsla av lätthet. Vi kallar den för vår "Stealth-bro". Det är en konstruktion med platta och smala ytor, den smyger oupptäckt in genom konkurrenternas luftrum och lämnar dom hänförda.

Uppdragsgivare: NCC
Konstruktör: &Rundquist

Brotyp:
Längd: 35 meter lång och 3,5 meter bred
Broräcket har en höjd på 1,4 meter över gångbanan och är uppbyggt av ståndare på 25x10 mm. Vikt:
Material: Svart stålbro
Ytbehandling: Bron är målad i en nötbrun kulör på utsidan, en varmbrun nyans på insidan och räcken i metallicbeige.

GC-Bro Gång och Cykelbro Kristinehamn
GC-Bro Gång och Cykelbro Kristinehamn
GC-Bro Gång och Cykelbro Kristinehamn
GC-Bro Gång och Cykelbro Kristinehamn