Vändning av 70 tons bördningslucka

I veckan har vi, utan extern hjälp, vänt en avbördningslucka där luckbladet är 36 meter långt, 6,5 meter brett och väger 70 ton.Luckan kommer att vändas två gånger till innan all svetsning och bearbetning är klar och leverans ska ske.

Vi har kompetensen och möjligheten att utföra tunga, stora och komplexa uppdrag direkt i vår verkstad.