Montage

Precision i planering och utförande

Vi utför en mängd olika typer av montage inom alla våra affärsområden och har där med samlat på oss bred erfarenhet av både stora och komplicerade montagejobb. Det är inte ovanligt att montering sker inom vissa tidsramar med hänsyn till trafik eller andra kringliggande faktorer. Som exempelvis vid stoppjobb inom pappersindustrin där precision i planering och utförande krävs.

  • Bromontage
  • Fackverksmontage
  • Montage inom processindustrin
  • Rörmontage
  • Montage av cisterner och tryckkärl
Kalkkrossanläggning Trondheim Stålkonstuktion
GC-Bro E6 Varberg

Vill ni veta mer eller önskar råd inför montage?

Kontakta Pär-Ola för mer information och konsultation.