Cistern & Tryckkärl

Från konstruktion till ombyggnad och lining

Stål & Rörmontage har stor erfarenhet och kompetens runt tillverkning av cisterner, silos och tryckkärl i kolstål, rostfritt, syrafast eller duplex-stål från bara några hundra liter till flera tusen kubikmeter. Vi verkstadstillverkar eller platsbygger era cisterner. Vi konstruerar även kringliggande utrustning såsom rör, gångbryggor och lejdare efter era behov. Vår vision är att ni som kund ska få ett problemfritt åtagande där vi svarar för hela processen, allt från konstruktion och tillverkning till själva montaget.

Höga krav

Rörsystemen som används ingår ofta i anläggningar med höga krav vad det gäller driftsäkerhet, hygien och teknik. Vi vet vad som krävs för att tillgodose detta och produktionen sker därför i enlighet med ISO 1090. Vi utför kontroller av svetsning, blästring, målning och alla cisterner levereras med fullständig dokumentation.

Underhåll

Vi utför cisternunderhåll, ombyggnad av befintliga cisterner samt lining vid exempelvis ändrade processförhållanden. Lining är en beklädnad av cisternens invändiga ytor med ett tunnare plåtskikt för att öka livslängden på äldre cisterner eller vid förändring av innehållet till något som cisternen inte är avsett för från början.

Reparationer

Vi utför reparationer till massaindustrin. Det kan röra sig om allt från underhåll av befintliga stålkonstruktioner som av en eller annan anledning behöver förstärkas, till att med hjälp av lining beklä äldre cisterner för att klara en utökad livslängd eller för att förbereda cisternen för ett innehåll som det inte var ämnat för från början.
Tank syrafast
tank

Modulanpassade stålkonstruktioner

Tack vare våra industrihallar så kan vi tillverka samtliga delar på hemmaplan. Modultänkandet har även sina fördelar när det kommer till transport och montage av konstruktionen. Oavsett om det gäller stora stålkonstruktioner, stora tankar, sugskåp eller tryckkärl. En av fördelarna med modulbaserade stålkonstruktioner är att vi kan bygga upp alla delar på hemmaplan i rena industrihallar samtidigt som vi har möjlighet att testa om detta skulle behövas. Rörsystemen vi bygger kan kopplas ihop med våra tryckkärl, cisterner, tankar och övrig processutrustning som ingår i en anläggning.

Montage

Utöver leverans av beställda konstruktioner, har vi även möjlighet att montera och driftsätta den nya processutrustningen. Detta sker ofta i samband med drift-och underhållsstopp där vi samtidigt som vi är på plats har möjlighet att vara en del av reparationsarbetet genom att byta slitplåt, utföra spricklagning eller förstärka befintlig processutrusning.
 

Välkommen att kontakta oss

För mer information och konsultation kring cisterntillverkning.