Gång- och cykelbro utanför Vasamuseet

Rostfri duplex-bro med livscykelperspektiv

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning har vi konstruerat, tillverkat och monterat en gång- och cykelbro utanför Vasamuseet i Stockholm. En bro som öppnade upp ett nytt efterfrågat promenadstråk längs Djurgårdskajen utanför museet. 
Bron väger ca 7 ton och är byggd i rostfritt Duplex stål. Med livscykelperspektiv (LCC) i fokus är detta ett synnerligen lämpligt material för broar som annars med tiden drabbas av kostsamma underhållsarbeten. Bron monterades i februari 2017.

Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Brotyp: Gång- och cykelbro
Längd: 20 meter
Bredd: 3,5 meter
Material: Rostfri duplex

Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro
Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro
Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro