Rostfria broar

Miljövänligt och återvinningssbart

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga rostfria duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanligaste rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Duplex-stål, till skillnad från vanligt stål, frigör väldigt små mängder metalljoner till omgivningen och kräver inga miljöfarliga beläggningar.

Minimalt underhåll - Ingen ytbehandling

Stålet lämpar sig vid salthaltiga atmosfärer och i konstruktioner som är belägna nära havet samt i trafikmiljö, där andra stål blir utsatta för missfärgning och punktfrätning och behöver målas om var 25-30:e år. Stålet har ett nästintill obefintligt underhållsbehov eftersom duplexa rostfria stål, i motsats till vanligt stål, inte kräver någon ytbehandling, med allt vad det innebär avseende avstängd bro, ställningar, blästring och färgrester i miljön, för att inte tala om själva målningsprocessen.

Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro

Höghållfast

Det duplexa rostfria stålet har mycket hög hållfasthet. Det gör det möjligt att använda tunnare material vilket gör att vikten minskar. Man sänker energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket, för driftstopp, transport, tillverkning, demontage och montage samt ommålningar. Det rostfria stålet vi använder oss av i våra projekt beställs i huvudsak direkt från de rostfria stålverken, tex. Outokumpu i Sverige som är världens största tillverkare av höghållfasta rostfria stål. Läs mer om duplex här

Life Cycle Cost - Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid. Hållbarhet är ett måste för vår framtid. Vi måste se till att: Minimera materialåtgången i konstruktioner, att konstruktionen håller så länge som den ska användas, att minimalt underhåll behövs och att konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut.

I jämförelsen tar vi med oss vad vi vet idag gällande epoximålade kolstålsbroar samt träbroar: Efter ca 30 år behöver en kolstålsbro målas och tumregeln är att kostnaden för demontage, kranar, transporter, blästring och ommålning på målningsstation samt återmontage motsvarar minst vad investeringskostnaden var när den tillverkades beroende på placering så tillkommer även TA och trafikantkostnad.

Rostfri bro blev årets Stockholmsbyggnad 2020

Att vi fick förtroende av Kungliga Djurgårdens Förvaltning att tillverka och montera Folke Bernadottes Bro ser vi som ett stort hedersuppdrag. Det är andra gången de väljer att beställa en bro av Stål & Rörmontage, den första levererades till Vasamuseet under 2015 och även den var en rostfri bro. Djurgårdsförvaltningen arbetar långsiktigt och bron är tillverkad i rostfritt duplex-stål vilket gör brons beräknade livslängd till minst 120 år. Bron blev även utsedd till årets Stockholmsbyggnad 2020.

Överväger ni ett rostfritt alternativ?

Kontakta Lars-Åke för mer information och konsultation.