Bromontage i Haninge Kommun

Montage av gång- och cykelbro

Här monteras brodel nummer fyra, där vi tidigare har demonterat sju stycken uttjänta broar. Uppdragsgivare: Företagets Namn

Brotyp:
Längd:
Vikt:
Material:
Ytbehandling:

GC-Bro Haninge Kommun
GC-Bro Haninge Kommun
GC-Bro Haninge Kommun
GC-Bro Haninge Kommun