Fackverksbro i höghållfast stål

Den första bron i vår patenterade design

Tillverkning och montage av fackverksbro i höghållfast stål som medför en lätt och slank konstruktion. Detta är den första bron i vår patenterade design.
Uppdragsgivare: Företagets Namn

Brotyp: Fackverksbro
Längd: 12 meter
Vikt: 2 450 kg
Material: Höghållfast stål
Ytbehandling: Målad Detalj: I fackverket finns 8 mm glassektioner infällda.

Fackverksbro
Fackverksbro