Gamletullsbron i Halmstad

Gång- och cykelbro över Nissan

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av bron skadades allvarligt, det bedömdes att bron inte kunde renoveras utan behövde ersättas med en likvärdig.
 Vi har tillverkat, levererat och monterat stålet till den 77 meter långa nya bron.
 Bron var uppdelad i tre sektioner för att underlätta transporterna genom stan, en del lyftes på från Hamngatan, de två andra från Filtparken vid Halmstad stadsbibliotek.

Brotyp:
Längd: 77 meter
Vikt:
Material:
Ytbehandling:

GC-Bro Gamletullsbron Halmstad
GC-Bro Gamletullsbron Halmstad
GC-Bro Gamletullsbron Halmstad
GC-Bro Gamletullsbron Halmstad