Gång- och cykelbro över E6 i Varberg

GC-bro i kolstål

På uppdrag av Peab har vi tillverkat, ytbehandlat, levererat och monterat en GC-bro över E6 vid Storagården i Varbergs Kommun. Bron monterades under 2014. Uppdragsgivare: PEAB

Brotyp: GC-bro, gång- och cykelbro.
Längd:
Material: Kolstål
Ytbehandling: Rostskyddsmålad

GC-Bro E6 Varberg
GC-Bro Stål och Rörmontage
GC-Bro E6 Varberg