Gång- och cykelbro vid Åre station

GC-bro över järnvägen

Gång och cykelbro som går över järnvägen vid Åre Station. Den 23 meter långa bron monterades tillsammans med ståltrappor på bägge sidor. Notera snön i bakgrunden trots sommarvärmen. Uppdragsgivare: Markentreprenader i Östersund AB

Brotyp: Fackverksbro
Längd: 23 meter
Vikt:
Material:
Ytbehandling:

GC-Bro Gång och Cykelbro Åre
GC-Bro Gång och Cykelbro Åre
GC-Bro Gång och Cykelbro Åre
GC-Bro Gång och Cykelbro Åre