Stålkonstruktioner & Infrastruktur

Kvalificerade stålkonstruktioner från grunden

Vi levererar kvalificerade stålkonstruktioner och infrastruktur med en bredd som få andra stålföretag kan visa upp. Många av våra uppdrag gäller komplicerade konstruktioner som krossanläggningar, processutrustning för massaindustrin, konstruktioner till broar, detaljer till containerlyftok, cisterner, ingjutningsgods, lagerhållare eller maskinkomponenter. Vi bygger upp projektet i våra industrihallar för att sedan slutmontera på plats och oavsett vilken konstruktion ni önskar säkerställer vi en fackmässig tillverkning. Vi har ett brett utbud av kompetenser samt erfarenhet av tillverkning och montering i både Sverige och utomlands. Så tveka inte att kontakta oss med din utmaning, tillsammans hittar vi en lösning.

Krossanläggning Stålkonstruktioner Gruva Dannemora
Skraparmar Processindustrin Vattenrening
Läktare Sittplatsläktare allsvensk standard Jitex BK
Slussen Söderströmsbroarna Duplex broar Ombyggnation

Hållbara konstruktioner

Stålet möjliggör på- eller ombyggnad över tid, samt att skapa förstärkningar om bärförmågan behöver ökas på grund av ökad belastning. Fördelen är även att man kan modulproducera stora anläggningar för att sedan slutmontera dem på plats.

Montering

Vi kan montera allt på plats där vi ansvarar för lyft, hälsa och säkerhet. Vi kan även demontera gammal utrustning. Detta gör att ni som företag inte behöver bekymra er kring de aspekter och att ni kan lita på att jobbet blir gjort smidigt och ordentligt. 

Framtidens infrastruktur är rostfri

Intresset för rostfri infrastruktur ökar kraftigt. Skälen till detta är bland annat högre krav på hållbarhet, en ökad miljömedvetenhet hos beställare och slutkunder samt många pågående infrastruktursprojekt där kraven på korrosionsbeständighet ökar. Vi har stor kompetens gällande produktion av rostfri infrastruktur. Läs mer om nya Slussen i Stockholm, där vi levererar majoriteten av den rostfria infrastrukturen. 

Vi är proffs på stål!

Kontakta Ronny för konsultation gällande ditt projekt.