Tunga projekt är lätta för Stål & Rörmontage

Vändning av 70 tons avbördningslucka

Här roterar vi en 70 ton tung Avbördningslucka. För att uppfylla den krävande toleransbild som är nödvändig för luckans funktion och livslängd måste tillverkningen optimeras. Av dessa tillverkningstekniska skäl måste luckan roteras för att följa planerad svetsföljd och för att skapa förutsättningar för bästa svetsläge och arbetsposition. Detta är kritiskt då den oförstörande provningen är omfattande med 50-100 % volymetrisk provning av stumsvetsar.

För att uppnå den slutliga toleransbilden maskinbearbetas luckans infästningar/lagerlägen mobilt efter avslutad svetsning. Utöver det genomförs ett antal mätningar, tester och provmontage som tillsammans med en omfattande tillverkningsdokumentation slutligen godkänner leveransen.