Brofabriken

Totallösningar för brokonstruktioner

Oavsett om det gäller mindre eller större brokonstruktioner kan Brofabriken bistå med allt från byggnation, förslag på materialval och produktionsanpassning, till tillverkning och montering. Vi bygger både GC-broar och järnvägs- och vägbroar, från idé till färdig produkt.

Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Sölvesborgsbron GC-Bro Gång- och Cykelbro Europas längsta
Rostfri duplex-bro Vasamuseet GC-bro
Rostfri Duplex GC-bro, Gång och cykelbro över motorväg

Material selection and environmental impact

Vi kan erbjuda förslag gällande allt från design och konstruktion till materialval som uttrycker unikhet och gynnar dig som kund och miljön. Du kan till exempel välja material som kräver obefintligt underhåll vad gäller ytbehandling. På sikt innebär det att man vid underhåll undviker spräng- och färgrester i vattnet eller omgivningen samt byggnadsställningar och trafikomläggningar som kan riskera att påverka vilt och miljö. Över tid är det också en faktor som bidrar till att du både sparar på ekonomin och minimerar driftstörningar i form av driftstopp för underhåll.

Totallösning

Oavsett om det gäller stålöverbyggnader, förankringslådor, ankarlådor, pelarstolpar, arbetsplatsformar eller andra delar av brokonstruktionen har vi möjlighet att bistå med totalansvar för alla delar och element. Från design, tillverkning, ytbehandling i egen målning, till montering. Tack vare vår långa erfarenhet av brobyggen har vi kunskap både vad gäller produktion och totalekonomi.

Vägen till rätt bro

Welcome to contact us for a consultation about your bridge project.