Folke Bernadottes Bro – Årets stockholmsbyggnad 2020

Ett hedersuppdrag åt Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Under juni månad 2019 levererade och monterade vi, på uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning, en ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken. Bron förtillverkades i tre sektioner på vår verkstad och transporterades till montageplatsen med lastbil. Bron är ritad av &Rundquist Arkitekter och konstruerades av Ramboll. Det är en elegant bro som förbinder Museiparken på Norra Djurgården med Rosendal på Södra Djurgården i Stockholm. Bron är tillverkad av ca 90 ton rostfritt duplex-stål från Outokumpu. Är 98 meter lång och 3,5 meter bred, Detaljplanen för bron godkändes redan 2015. Under hösten 2018 inleddes gjutningen av brofundamenten. Samtidigt byggdes själva bron här på Stål & Rörmontage och lyftes på plats under juni 2019. Därefter anpassades vägar med mera på ömse sidor av Djurgårdsbrunnsviken. Med samma segelfria höjd, 3 meter, som intilliggande broar påverkas inte sjötrafikens framkomlighet.

Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: Ramboll

Brotyp:
Längd: 98 meter
Vikt: 90 ton
Material: Rostfri duplex 1.4162
Utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020

Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Brotillverkning Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm
Gångbro Rostfri Duplex Folke Bernadottes Bro Stockholm

Vinnare av Årets Stockholmsbyggnad 2020

Varje år färdigställs hundratals byggnader i det växande Stockholm. Flera av dem är värda att uppmärksammas för sin skönhet och sitt bidrag till stadens utveckling med nya mötesplatser, ny miljöteknik och nya funktioner. Folke Bernadottes Bro blev 2020 utsedd till Årets Stockholmsbyggnad av Stockholm Stad. Juryns motivering: ”Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar ett nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens landskap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slutgiltiga utförande.”

Ett hedersuppdrag

Att vi fick förtroende av Kungliga Djurgårdens Förvaltning att tillverka och montera Folke Bernadottes Bro ser vi som ett stort hedersuppdrag. Det är andra gången de väljer att beställa en bro av Stål & Rörmontage, den första levererades till Vasamuseet under 2015. Djurgårdsförvaltningen arbetar långsiktigt eftersom bron är tillverkad i rostfritt duplex-stål vilket gör brons beräknade livslängd till minst 120 år. Den 17 september 2019 invigdes bron av Kungaparet, det var årsdagen av mordet på Folke Bernadotte som dog 1948. Han utsågs till FN:s förste medlare i Palestina och dog på sin post. Han hade sin bostad nära södra brofästet och har gett namn åt bron. Ur kungens tal vid invigningen: "Inte bara en bro mellan norr och söder, utan lika mycket en länk mellan vår historia och vår framtid. Det kallar jag ett byggnadsprojekt i tiden"

Invigning av Folke Bernadottes Bro Stockholm
Invigning av Folke Bernadottes Bro Stockholm
Invigning av Folke Bernadottes Bro Stockholm

Det rostfria duplex-stålet vi använt oss av kommer från Outokumpu som också gjort denna film om bron.